Aangepast ontwerp

Geplaatst op 20 mei 2019

Eerste Woonworkshop

Inmiddels is het al een tijdje geleden dat we de eerste Woonworkshop hebben gehouden. Tijdens deze bijeenkomst konden geïnteresseerden meedenken over o.a. het ontwerp van de verschillende woningen en de indeling ervan. Tevens konden zij, hun ambitie uitspreken over duurzaamheid en de inrichting openbaar gebied. Deelnemers waren positief verrast over de verschillende typologieën en de actieve inspraak, hetgeen geresulteerd heeft in veel wensen, ideeën en meningen. Er kan worden terug gekeken op een zeer geslaagde avond.

De uitkomsten

Na het analyseren van alle wensen, ideeën en meningen is gebleken dat het getoonde ontwerp voor een zeer groot deel aansluit op de marktvraag. Veel potentiële kopers hebben hun interesse getoond in de verschillende varianten van de levensloopbestendige woningen, hofwoningen en de twee-onder-een kapwoningen. Tijdens de woonworkshop is tevens gebleken dat er veel vraag is naar rijwoningen met een goede prijs-/kwaliteitverhouding. Dit is iets waarmee we, samen met de architect en de gemeente Halderberge, aan de slag zijn gegaan, omdat dit een woningtype is dat in mindere mate aanwezig was in het eerste ontwerp.

Wat is er veranderd?

Het plan voorziet nu in 5 nieuwe rijwoningen met een V.O.N-prijs vanaf € 240.000,- 
Deze rijwoningen komen in de plaats van de eerder bedachte 4 rijwoningen aan de zuidkant van het plan. Met het realiseren van deze 5 rijwoningen sluit het plan beter aan bij de marktvraag.

Er zijn veel ideeën en wensen aangedragen voor de indeling van de verschillende type woningen. Onderstaand een kleine opsomming van de wensen die verwerkt zijn in het plan:
- De meeste semibungalows worden in type XL uitgevoerd.
- De hofwoningen krijgen hun voordeur aan de zijde van het groene hof.
- Daar waar mogelijk, zijn parkeerplaatsen op eigen terrein aangebracht.
- De woningen in de school worden als afgebouwde woningen verkocht.

Alle overige ideeën en/of wensen worden zoveel mogelijk aangeboden in de kopersopties. Na toewijzing kunt u, samen met het ontwerpteam, uw woning verder naar eigen wens vormgeven.

Kerkstraat 3a en 5

De exacte invulling van het voormalige klooster aan de Kerkstraat 3a en 5 is nog niet bekend. Alle mogelijkheden worden nog onderzocht. Bent u geïnteresseerd in dit pand dan horen wij graag van u welke ideeën u heeft. 

Hoe nu verder?

De positieve uitkomsten en de enthousiaste reacties van de aanwezigen bij de woonworkshop hebben ons doen besluiten geen tweede woonworkshop te houden. Er wordt nu hard gewerkt aan het verder vormgeven van het bestemmingsplan en de woningen. De beoogde start verkoop zal in september van 2019 plaats gaan vinden.

Wijk-Regio Makelaardij 
0165 - 522 044
info@wijk-regio.nl

Van de Water Makelaars - vestiging Breda 
076 - 524 2400
breda@vandewatergroep.nl

Ontwikkelaar

portret.jpg

Björn Moust
088 - 100 9500

kalliste_logo_b2c_licht.jpg